Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit leden die een vereniging vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering enerzijds en uit deskundigen anderzijds.

De verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur kan u hier raadplegen.

Dagelijks Bestuur

Corina Heylebosch

Voorzitter

Afgev. Gapa

Raymond Wauters

Ondervoorzitter

Deskundige

Dean De Smet

Secretaris

Afgev. Reuzengilde

Raad van Bestuur

Martine Aps

Deskundige

Geert Belet

Deskundige

Chris De Nooze

Afgev. Broederschap Manneken-Pis

Marcel De Sloover

Afgev.

Het Ideeënhuis

Eva Gossye

Afgev.

Concertband Cecilia

Shari Grisez

Deskundige

Daniel Janssens

Deskundige

Jonny Lampens

Deskundige

Richard Omanga Lukanga

Afgev.

Ikben Naza vzw

Andy Vanbellinghen

Afgev.

Fotoclub

De Grondeling

Waarnemers

Ann Panis

Schepen van Cultuur, Toerisme, Erfgoed en Middenstand

Rina Cosyns

Beleidscoördinator

vrije tijd

Lucrèce Gerain

Adm. Medewerker Cultuurdienst